ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στην εταιρία SMARO ενδιαφερόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών, που χειριζόμαστε με πλήρη εχεμύθεια. Δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες επιχειρήσεις ή ιδιώτες, και ούτε θα χρησιμοποιηθούν για κάποιον άλλον λόγο πέραν του προβλεπόμενου.